Aparcament gratuït

Us oferim dues zones d’aparcament gratuït. Un cop una és omplerta, s’obre l’altra. Sabreu on trobar els dos aparcaments tot seguint indicadors com els de la imatge de més amunt.

cotxes zona aparcament gratuit picnic les 3 flors